Men kan via verschillende wegen gebruik maken van de mogelijkheden van de zorgboerderij. Via een samenwerkingsverband met andere organisaties, PGB of rechtsreeks via Z.I.N.

Bij PGB en Z.I.N. geldt dat er een geldige indicatie moet zijn. U kunt zich daarvoor melden bij het zorgloket van de eigen gemeente. Er volgt een keukentafelgesprek waarbij de gemeente kijkt of u inderdaad in aanmerking komt voor een indicatie
Wij van de zorgboerderij kunnen u daar ook bij helpen of verwijzen naar de juiste instanties.

Wanneer er een indicatie of beschikking wordt afgegeven kunnen wij de begeleiding bieden.
Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Coöperatie Boer & Zorg. Wij bieden Z.I.N. begeleiding sinds begin 2011 en kunnen sinds 2012 ook tijdelijk verblijf (logeeropvang) bieden.