Men kan via verschillende wegen gebruik maken van de mogelijkheden van de zorgboerderij. Veelal gebeurt dit via de gemeente. Zij geven indicaties af middels de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet. U kunt zich daarvoor melden bij het zorgloket van de eigen gemeente. Er volgt een keukentafelgesprek waarbij de gemeenteconsulent kijkt of u inderdaad in aanmerking komt voor een indicatie

Ook is het mogelijk middels een samenwerkingsverband met andere organisaties, PGB, WLZ of particulier bij ons zorg af te nemen.

De geleverde zorg (bij WMO en Jeugdwet) valt onder het contract van de Coöperatie Boer en Zorg die namens de aangesloten leden fungeert.
Zorgboerderij De Schurinkshoeve is lid van de Coöperatie Boer en Zorg en levert namens Coöperatie Boer en Zorg de zorg.