Vanaf maart ’20 hebben ook wij te maken gehad met alle Corona maatregelen, en die gelden voor een deel nog steeds. De eerste weken hebben we de dagbesteding voor onze deelnemers moeten sluiten, maar hebben we wel geprobeerd op allerlei andere manieren alternatieve zorg te kunnen bieden.

Dit hield in dat we met alle deelnemers (wekelijks of soms dagelijks) contact onderhielden, veelal telefonisch en per mail. Waar nodig gingen we langs om bijv. een rondje te wandelen of ambulante begeleiding in de thuissituatie te bieden (mits indicatie toereikend was). Ook probeerden we er voor te zorgen dat evaluaties gewoon konden plaatsvinden zodat de zorg ook gewoon door blijft lopen. Deze vinden op dit moment nog steeds veel telefonisch of middels videobellen plaats. Er worden verslagen en begeleidingsplannen geschreven, Intakegesprekken gevoerd en contact onderhouden met consulenten van gemeenten en wijkcoaches. Ook worden er indicaties verlengd wanneer dat nodig is. De continuïteit van zorg heeft absoluut onze aandacht en prioriteit.

Inmiddels hebben we voor alle groepen (jeugd, volwassenen en senioren) de dagbesteding in aangepaste vorm weer opgestart. Er zijn geen max. aantallen per groep meer van toepassing, mits we maar de afstand van 1,5 m in acht houden en daarbij de richtlijnen van het RIVM waarborgen. Dat betekent naast de 1,5 m afstand houden ook vaker handen wassen en bij gezondheidsklachten blijven zowel deelnemers als medewerkers weg van de zorgboerderij. Iedere dag weer kijken we wat haalbaar is en overwegen we welke beslissing de juiste zou zijn. Dat valt niet mee, want we hebben een grote groep deelnemers en we zouden hen allemaal gewoon zoals normaal willen verwelkomen. Gelukkig hebben we veel ruimte in en om de boerderij, waarbij het dus mogelijk is om de deelnemers meer te spreiden over de hele locatie.

Er zijn op dit moment ook nog deelnemers die liever nog even wachten met de dagbesteding, bijv. wegens gezondheidsklachten of het behoren tot een bepaalde risicogroep van het virus. Dat is natuurlijk helemaal prima en respecteren wij.

Deelnemers, ouders, verzorgers en mantelzorgers kunnen en mogen ons altijd bellen indien daar behoefte aan is. We bieden graag een luisterend oor of geven tips en adviezen voor bijv. de dagindeling thuis, nu de structuur van de dagbesteding is weggevallen.

De lente is de mooiste periode op de zorgboerderij, er is altijd veel werk te doen. Tijdens de Corona maatregelen zijn medewerkers dan ook dagelijks bezig geweest met het verzorgen van alle dieren en hun pasgeboren jongen, het schoonmaken en onderhouden van hun verblijven, de moestuin onderhouden en het erf bijhouden. Klussen die we normaal graag met onze deelnemers doen werden nu veelal door alleen de medewerkers gedaan.
Verder werd deze tijd ook goed benut door het doen van allerlei andere klussen. Zo werd er veel opgeruimd en opgeknapt. Al heel wat wanden binnen de zorgboerderij hebben een nieuw fris kleurtje gekregen.

We zijn erg blij dat we de dagbesteding steeds verder kunnen en mogen open stellen voor alle deelnemers. We merken dat de behoefte om weer gebruik te kunnen maken van onze zorgboerderij groot is, zowel bij de deelnemers als bij ouders. verzorgers en mantelzorgers.

We kijken er naar uit om een mooie zomer tegemoet te gaan, samen met onze deelnemers en medewerkers.

Tot slot: er is veel informatie te vinden omtrent het Corona virus en alle maatregelen. Deze is niet altijd makkelijk te volgen. Daarom is er nu een handige website waar alle informatie in duidelijke taal en beeld wordt uitgelegd. Kijk daarvoor op steffie.nl