Update 15-12-2020:
Ondanks de strengere maatregelen die vanaf 14-12 in zijn gegaan, is onze zorgboerderij gewoon geopend voor alle doelgroepen en zullen wij er alles aan doen de zorg zo veel mogelijk op de afgesproken manier door te laten gaan. Mochten daar veranderingen in zijn wordt een ieder daarvan op de hoogte gebracht.

Vanaf maart ’20 kregen ook wij te maken met alle Corona maatregelen. De eerste weken hebben we de dagbesteding voor onze deelnemers moeten sluiten, maar hebben we wel op allerlei andere manieren alternatieve zorg geboden. Zo hebben we met alle deelnemers contact onderhouden, veelal telefonisch en per mail. Waar nodig gingen we langs om bijv. een rondje te wandelen of ambulante begeleiding in de thuissituatie te bieden (mits indicatie toereikend was). Evaluaties bleven doorgaan, hetzij telefonisch of middels videobellen. Er werden verslagen en begeleidingsplannen geschreven, Intakegesprekken gevoerd en contact onderhouden met consulenten van gemeenten en wijkcoaches. Ook werden er indicaties verlengd wanneer dat nodig was. De continu├»teit van zorg heeft altijd onze aandacht en prioriteit gehad.

Op dit moment hebben we voor alle groepen (jeugd, volwassenen en senioren) de dagbesteding gewoon open. Er zijn geen maximum aantallen per groep meer van toepassing, mits we maar de afstand van 1,5 m in acht houden en daarbij de richtlijnen van het RIVM waarborgen. Dat betekent naast de 1,5 m afstand houden ook vaker handen wassen, dragen medewerkers binnen een mondkapje en bij gezondheidsklachten blijven zowel deelnemers als medewerkers weg van de zorgboerderij. We proberen bezoek te beperken door veel gesprekken middels telefoon of videobellen te laten verlopen. Gelukkig hebben we veel ruimte in en om de boerderij, waarbij het dus mogelijk is om de deelnemers meer te spreiden over de hele locatie. Zo gaan we vaker in kleinere groepen uiteen met de klussen, het koffie- en lunchmoment en tijdens diverse andere activiteiten. 

Er zijn op dit moment ook nog deelnemers die liever nog even wachten met de dagbesteding, bijv. wegens gezondheidsklachten of het behoren tot een bepaalde risicogroep m.b.t. het Coronavirus. Dat is natuurlijk helemaal prima en respecteren wij.

Tot slot: er is veel informatie te vinden omtrent het Corona virus en alle maatregelen. Deze is niet altijd makkelijk te volgen. Daarom is er een handige website waar alle informatie in duidelijke taal en beeld wordt uitgelegd. Kijk daarvoor op steffie.nl