Vanaf maart ’20 hebben ook wij te maken gehad met alle Corona maatregelen, en die gelden voor een deel nog steeds. De eerste weken hebben we de dagbesteding voor onze deelnemers moeten sluiten, maar hebben we wel geprobeerd op allerlei andere manieren alternatieve zorg te kunnen bieden.

Dit hield in dat we met alle deelnemers (wekelijks of soms dagelijks) contact onderhielden, veelal telefonisch en per mail. Waar nodig gingen we langs om bijv. een rondje te wandelen of ambulante begeleiding in de thuissituatie te bieden (mits indicatie toereikend was). Ook probeerden we er voor te zorgen dat evaluaties gewoon konden plaatsvinden zodat de zorg ook gewoon door bleef lopen. Deze vonden veelal telefonisch of middels videobellen plaats. Er werden verslagen en begeleidingsplannen geschreven, Intakegesprekken gevoerd en contact onderhouden met consulenten van gemeenten en wijkcoaches. Ook werden er indicaties verlengd wanneer dat nodig was. De continuïteit van zorg heeft altijd onze aandacht en prioriteit gehad.

Inmiddels hebben we voor alle groepen (jeugd, volwassenen en senioren) de dagbesteding (in aangepaste vorm) weer opgestart. Er zijn geen maximum aantallen per groep meer van toepassing, mits we maar de afstand van 1,5 m in acht houden en daarbij de richtlijnen van het RIVM waarborgen. Dat betekent naast de 1,5 m afstand houden ook vaker handen wassen en bij gezondheidsklachten blijven zowel deelnemers als medewerkers weg van de zorgboerderij. Iedere dag weer kijken we wat haalbaar is en overwegen we welke beslissing de juiste zou zijn. Dat valt niet mee, want we hebben een grote groep deelnemers en we zouden hen allemaal gewoon zoals normaal willen verwelkomen. Gelukkig hebben we veel ruimte in en om de boerderij, waarbij het dus mogelijk is om de deelnemers meer te spreiden over de hele locatie.

Er zijn op dit moment ook nog deelnemers die liever nog even wachten met de dagbesteding, bijv. wegens gezondheidsklachten of het behoren tot een bepaalde risicogroep m.b.t. het Coronavirus. Dat is natuurlijk helemaal prima en respecteren wij.

Deelnemers, ouders, verzorgers en mantelzorgers kunnen en mogen ons altijd bellen indien daar behoefte aan is. We bieden graag een luisterend oor of geven tips en adviezen voor bijv. de dagindeling thuis, indien de structuur van de dagbesteding is weggevallen.

We zijn erg blij dat we de dagbesteding en het logeren steeds verder kunnen en mogen open stellen voor alle deelnemers. We merken dat de behoefte om weer gebruik te kunnen maken van onze zorgboerderij groot is, zowel bij de deelnemers als bij ouders, verzorgers en mantelzorgers.

De zomerperiode sluiten we langzaam af, dat betekent ook dat de vakantie voor velen voorbij is. We kijken er naar uit om een mooie nazomer en herfst tegemoet te gaan, samen met onze deelnemers en medewerkers.

Tot slot: er is veel informatie te vinden omtrent het Corona virus en alle maatregelen. Deze is niet altijd makkelijk te volgen. Daarom is er een handige website waar alle informatie in duidelijke taal en beeld wordt uitgelegd. Kijk daarvoor op steffie.nl