Binnen Zorgboerderij De Schurinkshoeve werken we met 2 teams: 1 team draait de volwassenen- en jeugdgroep, het andere team de seniorengroep. We ondersteunen elkaar waar mogelijk en werken samen waar dat kan. Alle medewerkers hebben een diploma gericht op de doelgroep waarmee ze werken. De diploma’s zijn divers en passend bij de functie van Helpende, Begeleider 1 en Begeleider 2.

We hebben mensen met o.a. de volgende opleidingen:
MBO helpende Zorg & Welzijn, MBO verpleegkundige niveau 3 en 4, MBO Sociaal Werk niveau 3 en 4, HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Social Work) en HBO- Pedagogiek. Ook hebben een aantal medewerkers daarnaast een agrarische/landbouw opleiding op zak. Binnen het team Volwassenen en Jeugd zijn een aantal medewerkers als jeugd- en gezinsprofessional SKJ geregistreerd. Dit geldt ook voor Karin. Zij is afgestudeerd HBO-Pedagoog en vervult de rol van zorg-coördinator binnen de zorgboerderij.

Wij werken in tijden van vakanties of bij ziekte niet met externe oproepkrachten maar lossen dit binnen het eigen team van medewerkers op. Ook worden we gedurende het jaar ondersteund door diverse stagiairs en vrijwilligers.

Indien nodig en in uitzonderlijke gevallen kunnen wij een beroep doen op het Expertisecentrum van Advisium (’s Heerenloo) voor consultatie & expertise.
Wij leveren als zorgboerderij alleen zorg en ondersteuning, geen behandeling. Dit geldt voor alle doelgroepen (jeugd, volwassenen en senioren).