Sinds eind 2019 bieden we ook Ambulante Begeleiding. Dit vindt meestal plaats in de thuissituatie, maar kan bijv. ook op school zijn. Bij Ambulante Begeleiding krijgt een jeugdige individuele begeleiding op maat, gericht op doelen waar die persoon op dat moment in zijn leven enige mate van professionele ondersteuning bij nodig heeft. Dit kan op diverse gebieden zijn; lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociale contacten en invulling bij een zinvolle dagstructuur. Ook kan het een ondersteuning binnen het gezin zijn in de vorm van opvoedingsondersteuning.

Ambulante Begeleiding kan alleen plaatsvinden met een geldige indicatie. Dit kan worden afgegeven door de gemeente en valt ook, net als de groepsbegeleiding op de zorgboerderij, onder de Jeugdwet. Ook biedt de WLZ mogelijkheden voor individuele begeleiding thuis of op school.

De inzet kan kortdurend zijn, bijv. voor enkele maanden. Maar de begeleiding kan ook voor langere tijd worden ingezet. De duur is geheel afhankelijk van de doelen en resultaten die met de ambulante begeleiding behaald dienen te worden. Er wordt samen met de deelnemer een plan van aanpak opgesteld. Tevens wordt ook bij Ambulante Begeleiding telkens geƫvalueerd of de begeleiding nog past bij de deelnemer en het doel waaraan gewerkt wordt.

Voor wie?
Deelnemers die Ambulante Begeleiding ontvangen hoeven geen deelnemer van de zorgboerderij te zijn. In feite kunnen beide vormen van begeleiding los van elkaar staan. Wel is het vaak zo dat bepaalde problemen op verschillende leefgebieden spelen en zowel in groepsbegeleiding als ambulante begeleiding aan de orde kunnen komen. De doorgaande lijn kan dan juist heel fijn zijn. Het komt dan ook geregeld voor dat Ambulante Begeleiding wordt ingezet naast begeleiding groep op de zorgboerderij.

Door wie?
De Ambulante Begeleiding wordt gegeven door medewerkers van de zorgboerderij. Binnen beide teams (Jeugd/Volwassenen en Senioren) zijn een aantal medewerkers ook inzetbaar voor Ambulante Begeleiding. Ze krijgen vanuit de Schurinkshoeve de juiste begeleiding om dit goed uit te kunnen voeren. Het vraagt immers een iets andere manier van werken, al sluit het uiteraard aan bij de missie en visie van de Schurinkshoeve.