De volwassenen die naar De Schurinkshoeve komen hebben verschillende problematieken en achtergronden. Zoals ADHD, autisme en aanverwante stoornissen, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), (beginnende) dementie of psychiatrische problematiek.

Voor volwassenen is het doel een zinvolle, actieve en gestructureerde dagbesteding hebben uitgaande van ieders mogelijkheden. De deelnemers helpen bij alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Het zorgen van mens en dier geeft een stuk verantwoordelijkheid. Men kan een stukje zorg geven in plaats van deze te ontvangen. Daarnaast bevorderen het samenwerken met anderen en de activiteiten veelal het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van deelnemers. Ook binnen de ambulante begeleiding gaat het om structuur bieden en de zelfredzaamheid vergroten.

Ons zorgaanbod voor de doelgroep volwassenen bestaat uit:
> Dagbesteding
> Individuele begeleiding op de zorgboerderij
> Ambulante begeleiding