Voor de senioren is de doelstelling het bieden van structuur, sociale contacten en actieve invulling van de dag middels beweging- en belevingsgerichte activiteiten. De activiteiten hebben als doel om de diverse vaardigheden van de deelnemers (op gebied van zelfredzaamheid, mobiliteit, cognitie) te behouden of te bevorderen. Het accent ligt daarbij op een prettige daginvulling, waarbij veel mag maar niets moet. Huiselijkheid, geborgenheid en persoonlijke aandacht staan centraal in een groene landelijke omgeving.

De gezamenlijk activiteiten bestaan uit o.a. het helpen bereiden van de warme maaltijd (als het even kan met verse producten uit eigen moestuin), wandelen, in de moestuin of in de kas werken, verzorgen van de dieren en vegen van het erf. Ook creatieve bezigheden zoals schilderen of timmeren behoren tot de mogelijkheden, net zoals een spel of quiz spelen. Er wordt gezamenlijk koffie en thee gedronken en tussen de middag kan men een broodmaaltijd of (tegen een vergoeding) een warme maaltijd nuttigen.

We zijn van maandag tot en met vrijdag geopend, tussen 9.00 en 16.00 uur (m.u.v. erkende feestdagen, dan zijn we gesloten). Ook bieden we sinds september 2018 de mogelijkheid voor logeeropvang op woensdagavond en om de week op donderdagavond voor senioren, volwassenen en jeugd. Kijk voor meer informatie bij logeren.

Momenteel maken zo’n 40 senioren gebruik van onze opvang, in wisselende samenstelling (groepsgrootte tussen de 12-18 deelnemers per keer). We willen graag begeleiding op maat bieden en proberen voor iedereen individueel een passende situatie te creëren. De nadruk ligt op het activeren van de deelnemer en het bevorderen van sociale contacten. We kijken daarbij niet naar de leeftijd van een deelnemer, maar welke groep het meest passend is. Het kan dus ook zijn dat iemand bij de volwassenen beter op de plek is ondanks een “hogere” leeftijd.

Er is een geldige indicatie nodig om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding. Dat kan via de gemeentelijke toegang middels een WMO indicatie of via het zorgkantoor en een WLZ. Ook is het mogelijk via een samenwerkingsverband met een andere (zorg)organisatie of op particuliere basis zorg af te nemen bij ons.

Indien u daar hulp bij nodig heeft verwijzen wij u door naar een onafhankelijke Cliëntondersteuner van organisatie MEE. Kijk voor meer informatie op https://www.mee.nl/clientondersteuning Ook worden veel deelnemers van onze zorgboerderij ondersteund door een Casemanager Dementie. Organisaties als ZorgAccent, Carint Reggeland, ZorgGroep Raalte en Carinova bieden deze dienst en zijn bekend met ons als zorgboerderij.

Mocht u geïnteresseerd zijn of een praatje willen maken dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. U kan dan hiervoor een afspraak maken met de begeleiding. U krijgt dan antwoord op al uw vragen.