Onder dit menu vind je algemene informatie omtrent de zorgboerderij en:
> Visie en missie
> Kwaliteit
> Plaatsing
> Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
> Vertrouwenspersonen Jeugdhulp AKJ
> Vrienden van de Schurinkshoeve
> Corona maatregelen
> Privacy Statement
> Klachten Reglement
> Algemene Voorwaarden