De jeugdigen draaien mee in het ritme op de boerderij. Het is een overzichtelijke en herkenbare structuur die duidelijkheid biedt. Samen met de jeugdigen verzorgen we de dieren, het erf en de tuin.
We zijn geen speelboerderij waar de gehele dag vrijblijvend gespeeld kan worden. We vinden het belangrijk dat de jeugdigen op de boerderij iets leren. Dit doen we door ze een stukje verantwoordelijkheid op maat te geven. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de mogelijkheden van de jeugdigen. Het gaat niet om snelheid of hoeveelheid. Door op deze manier te werken zien we dat kinderen veel vaardigheden opdoen en zich kunnen ontwikkelen.

We proberen op een gevarieerde manier de dag door te brengen. We wisselen de boerderijklussen af met andere activiteiten zoals wandelen naar het bos, voetballen, spelletjes doen en noem maar op. Dit alles wordt gedaan onder begeleiding van enthousiaste, betrokken en gediplomeerde begeleiders.

De zorgboerderij biedt naschoolse-, vakantie-, weekend-, en logeerbegeleiding voor kinderen tot ongeveer 18 jaar.

Voor de jeugdigen is de zorgboerderij op woensdag t/m zaterdag geopend, tevens bieden we op woensdagavond t/m vrijdagavond de mogelijkheid tot logeren. In vakanties is de zorgboerderij vaak dagelijks geopend voor de jeugd. Ook bieden we in vakanties soms op andere dagen logeren aan. Bij voldoende belangstelling kan ook op andere dagen naschoolse begeleiding geboden worden. Op erkende feestdagen zijn wij gesloten.

Naast groepsbegeleiding kan er ook individuele begeleiding ingezet worden. Dit kan op verschillende manieren en is altijd maatwerk. Zo krijgen een aantal deelnemers 1 op 1 momenten gedurende de dag met als doel hen zo optimaal mogelijk mee te laten draaien in de groepssetting. Bij andere deelnemers is het juist van belang dat ze los van de groepssetting zich ontwikkelen in vaardigheden, bijv. op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Alle jeugdigen die bij ons komen hebben veelal een indicatie vanuit de gemeentelijke toegang, die kan verschillen van 1 dagdeel per 2 weken, tot iedere week een heel weekend. Vanuit WLZ is het ook mogelijk om van onze zorgboerderij gebruik te maken. Wij bieden veelal dagbesteding op maat en zullen dus samen met jullie als ouders en de gemeenteconsulent / wijkcoach bekijken wat er mogelijk is. Daarbij zijn de gestelde resultaten het uitgangspunt: wat kan de zorgboerderij bieden om de deelnemer zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en groeien in vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit is voor iedereen weer anders en ook maakt iedereen op eigen tempo deze groei door. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat iemand daarin nodig heeft aan begeleiding.