De jeugdigen die naar De Schurinkshoeve komen hebben verschillende problematieken en achtergronden. Er zijn kinderen met ADHD, autisme en aanverwante stoornissen, kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en kinderen met syndroom van Down. Ook komen er kinderen met gedragsproblematiek of andere zorg- of begeleidingsvragen. De leeftijden van de kinderen variëren van ongeveer 4 tot 18 jaar.

Bij de jeugd ligt de nadruk op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid. Door het samen doen van activiteiten in en rondom de boerderij of binnen de ambulante begeleiding in de thuissituatie wordt er actief gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en het ontwikkelen van diverse (sociale) vaardigheden.

Ons zorgaanbod voor de jeugd bestaat uit:
> Dagbesteding
> Logeren
> Individuele Begeleiding op de zorgboerderij
> Ambulante Begeleiding