Al heel wat jaren bieden wij de mogelijkheid tot logeren op onze zorgboerderij. Wij hebben plaats voor max. 12 logees per keer.
Op woensdag, donderdag en vrijdag bieden we logeren voor de jeugd. Sommige kinderen komen iedere woensdag of ieder weekend, anderen 1 keer in de maand. Dat ligt helemaal aan de indicatie, doelen, wensen en te behalen resultaten die met de inzet van de zorgboerderij zijn afgesproken.

Logeren wordt eigenlijk altijd ingezet naast dagbesteding. Meestal is dat aansluitend, de dag ervoor en/of erna. Er wordt dan gewerkt aan de persoonlijke doelen van een deelnemer. Die kunnen bijv. liggen op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Op woensdag en donderdag bieden we incidenteel ook logeren voor de doelgroepen volwassenen en senioren. Juist daar waar de zorgboerderij wordt ingezet ter ontlasting van de mantelzorgers kan het heel prettig zijn als die ontlasting ook voor een nacht geboden wordt. Zeker als een deelnemer de dag ervoor en/of erna ook gebruik maakt van de zorgboerderij, heeft de mantelzorger helemaal de handen vrij, ook de avond. Wij bieden dit echter op dit moment niet structureel aan, er zijn dus in principe alleen jeugdige deelnemers aanwezig die avonden.

Bij het logeren brengen we de avond in gezelschap van elkaar door in de woonkamer, de ruimte waar overdag de senioren zich bevinden. We eten gezamenlijk, doen een spelletje of kijken tv. Begeleiding ondersteunt de deelnemers in het naar bed gaan. We hebben de mogelijkheid om te kunnen douchen. Voor sommige deelnemers, zeker bij de jeugd, liggen op het gebied van douchen, wassen en uit- en aankleden soms leerdoelen waar tijdens logeermomenten aan gewerkt wordt. Bijv. voor meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid of in aanloop naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Bij het logeren is er altijd een slaapwacht in het gebouw aanwezig. Dit is een vast gezicht voor de deelnemers omdat het een begeleider van de groep betreft. Indien nodig mag diegene natuurlijk altijd wakker gemaakt worden.