Op onze zorgboerderij zijn er ook vrijwilligers. Wij zijn erg blij met onze vrijwilligers. Ze helpen ons en hebben een meerwaarde voor de deelnemers. Deze hulp waarderen wij erg. Vrijwilligers helpen mee in de begeleiding van de deelnemers. Dit kan zowel tijdens de activiteiten en de klussen zijn, als tijdens het koffie drinken of het middageten. Ook kunnen zij met allerlei hand- en spandiensten helpen. Een stukje eigen inbreng word op prijs gesteld. Een vrijwilliger zal altijd onder verantwoordelijkheid van een groepsbegeleider zijn en boventallig meedraaien op de groep.

Deze vrijwilligers komen hier via Stichting Evenmens. Zij verzorgen samen met de zorgboerderij de werving en selectie van geschikte kandidaten. Ook onderhoudt Evenmens de contracten en V.O.G. en verzorgen zij daarnaast allerlei themabijeenkomsten voor de vrijwilligers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Evenmens:
Henriƫtte Veneberg 0548-638830 of 06-10169156
Coƶrdinator zorg / Mantelzorgconsulent