Wij bieden ook dagbesteding voor senioren. Mensen met (beginnende) dementie, (lichte) lichamelijke en/of verstandelijke beperking, psychogeriatrische of psychiatrische problematiek zijn van harte welkom op de zorgboerderij.

Voor de senioren is de doelstelling het bieden van structuur, sociale contacten en actieve invulling van de dag middels beweging- en belevingsgerichte activiteiten. De activiteiten hebben als doel om de diverse vaardigheden van de deelnemers (op gebied van zelfredzaamheid, mobiliteit, cognitie) te behouden of te bevorderen. Het accent ligt daarbij op een prettige daginvulling, waarbij veel mag maar niets moet. Huiselijkheid, geborgenheid en persoonlijke aandacht staan centraal in een groene landelijke omgeving.

Ook binnen de ambulante begeleiding gaat het om structuur bieden en de zelfredzaamheid vergroten.

Ons zorgaanbod voor de doelgroep senioren bestaat uit:
> Dagbesteding
> Individuele begeleiding op de zorgboerderij
> Ambulante begeleiding