Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. 

Wij zijn aangesloten bij De Federatie Landbouw en Zorg, de landelijke brancheorganisatie voor de sector Landbouw en Zorg.

Wij werken met het Kwaliteitssysteem en geven daarmee inzicht in wat wij te bieden hebben op onze zorgboerderij en dat deze zorg aan de wettelijke eisen voldoet van:
> Kwaliteitswet Zorginstellingen
> ARBO wet
> Wet Klachtenrecht
> Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
> Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

Ieder jaar beschrijven wij in het jaarverslag hoe wij vorm hebben gegeven aan onze zorg. Deze jaarverslagen zijn te vinden op de website van zorgboeren.nl 
Ook voeren wij ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Uitkomsten hiervan verwerken wij indien mogelijk binnen ons (dagelijks) beleid.

Sinds 2010 is het keurmerk Kwaliteit laat je zien aan onze zorgboerderij toegekend.