Bij de jeugd ligt de nadruk op het bieden van zinvolle dag invulling waarbij het opbouwen van en onderhouden van sociale contacten en het ontwikkelen van vaardigheden door het samen ondernemen van activiteiten in en rondom de boerderij uitgangspunten zijn.

Werkwijze

De leeftijd van onze jeugdigen varieert van 4 t/m 17 jaar. De jeugdigen draaien mee in het ritme op de boerderij. Het is een overzichtelijke en herkenbare structuur die duidelijkheid biedt. Samen met de jeugdigen verzorgen we de dieren, het erf en de tuin.
We zijn geen speelboerderij waar de gehele dag vrijblijvend gespeeld kan worden. We vinden het belangrijk dat de jeugdigen op de boerderij iets leren. Dit doen we door ze een stukje verantwoordelijkheid op maat te geven. Een hok schoonmaken bijvoorbeeld kent al vele aspecten. Een opdracht krijgen, gereedschap bij elkaar zoeken, uitvoeren van de activiteit, aandacht voor hygiëne, overleg, samenwerken met anderen, leren om een opdracht af te maken etc.
Er wordt dus een beroep gedaan op de mogelijkheden van de jeugdigen. Het gaat niet om snelheid of hoeveelheid. Door op deze manier te werken zien we dat kinderen veel vaardigheden opdoen en zich kunnen ontwikkelen.                                                                                                    

We proberen op een gevarieerde manier de dag door te brengen. We wisselen het af met andere activiteiten zoals knutselen, spelletjes doen, wandelen, voetballen en noem maar op.
Dit alles wordt gedaan onder begeleiding van enthousiaste, betrokken en gediplomeerde begeleiders.

De zorgboerderij biedt naschoolse-, vakantie-, weekend-, en logeer opvang voor kinderen tot ongeveer 18 jaar.

Voor de jeugdigen is de zorgboerderij op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend, tevens bieden we in de weekenden logeeropvang. In vakanties is de zorgboerderij dagelijks geopend. Ook bieden we in vakanties soms op andere dagen logeeropvang dan alleen in het weekend. Bij voldoende belangstelling kan ook op andere dagen naschoolse opvang geboden worden.

Alle jeugdigen die bij ons komen hebben een indicatie vanuit de gemeentelijke toegang, die kan verschillen van 1 dagdeel per 2 weken, tot iedere week een heel weekend. Wij bieden veelal opvang op maat en zullen dus samen met jullie als ouders en de gemeenteconsulent / wijkcoach bekijken wat er mogelijk is.