Bij de jeugd ligt de nadruk op het bieden van zinvolle dag invulling waarbij het opbouwen van en onderhouden van sociale contacten en het ontwikkelen van vaardigheden door het samen ondernemen van activiteiten in en rondom de boerderij uitgangspunten zijn.

Werkwijze

De jeugdigen draaien mee in het ritme op de boerderij. Het is een overzichtelijke en herkenbare structuur die duidelijkheid biedt.
Samen met de jeugdigen verzorgen we de dieren, erf en tuin.
We zijn geen speelboerderij waar de gehele dag vrijblijvend gespeeld kan worden.
We vinden het belangrijk dat de jeugdigen op de boerderij iets leren. Dit doen we door ze een stukje verantwoordelijkheid op maat, te geven.
Bijvoorbeeld een hok schoonmaken ken al vele aspecten. Een opdracht krijgen, gereedschap bij elkaar zoeken, uitvoeren van de activiteit, aandacht voor hygiëne, overleg, samenwerken met anderen, leren om een opdracht af te maken etc.
Er wordt dus een beroep gedaan op de mogelijkheden van de jeugdigen.
Het gaat niet om snelheid of hoeveelheid.
Door op deze manier te werken zien we dat kinderen veel vaardigheden opdoen en zich kunnen ontwikkelen.
We proberen door het op een gevarieerde manier de dag door te brengen. We wisselen het af met andere activiteiten zoals knutselen, spelletjes doen, wandelen, voetballen en noem maar op.
Dit alles wordt gedaan begeleid door enkele enthousiaste en betrokken begeleiders.

De zorgboerderij biedt ook naschoolse-, vakantie-, weekend-, en logeer opvang voor kinderen tot ongeveer 18 jaar.

Voor de jeugdigen is de zorgboerderij op de gehele woensdag en de donderdagmiddag en vrijdagmiddag tot zondagavond geopend. Bij voldoende belangstelling kan ook op andere dagen naschoolse opvang geboden worden.
De kinderen komen dan na schooltijd en kunnen dan de warme maaltijd hier nuttigen.
Daarnaast is de zorgboerderij ook in de weekenden geopend. Dan is het mogelijk om voor 1 of meerdere dagdelen naar de zorgboerderij te komen. Ook is het mogelijk om te logeren. In vakanties is de boerderij dagelijks geopend.