Op onze zorgboerderij zijn er ook vrijwilligers. Wij zijn erg blij met onze vrijwilligers. Ze helpen ons en hebben een meerwaarde voor de deelnemers. Deze hulp waarderen wij erg. Vrijwilligers helpen mee in de begeleiding van de deelnemers. Dit kan zowel tijdens de activiteiten zijn, als tijdens het spelen of het middageten. Ook kunnen ze met andere hand en spandiensten helpen. Een stukje eigen inbreng word op prijs gesteld.
Deze vrijwilligers komen hier via de vrijwillige thuiszorg Nijverdal. Zij verzorgen samen met de zorgboerderij voor de werving en selectie van geschikte kandidaten voor de zorgboerderij. Ook onderhoud de vrijwillige thuiszorg de contacten en verzorgen zij daarnaast allerlei thema -bijeenkomsten voor de vrijwilligers.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons of de Vrijwillige Thuiszorg Nijverdal:
Henriette Veneberg 0548-638830 of 06-10169156
Coördinator zorg / Mantelzorgconsulent