De volwassenen die naar De Schurinkshoeve komen hebben verschillende problematieken en achtergronden. Zoals ADHD, autisme en aanverwante stoornissen, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), (beginnende) dementie of psychiatrische problematiek.

Voor volwassen is het doel een zinvolle dagbesteding te bieden. Iedere deelnemer werkt vanuit een individueel Begeleidingsplan aan bepaalde doelen. Hier wordt aan gewerkt middels het helpen bij alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij.
Het zorgen voor de dieren, tuin en erf geeft een stuk verantwoordelijkheid. Men kan een stukje zorg geven in plaats van deze te ontvangen. Er kan gewerkt worden aan sociale vaardigheden en zelfstandigheid. Ook biedt het werken op de boerderij voor veel deelnemers structuur in de dag.

Samen met de begeleiding starten we de dag. We nemen door welke werkzaamheden er op de boerderij gedaan kunnen worden en verdelen de taken. Dit doen we samen en in overleg.
De werkzaamheden zijn divers en afwisselend. De wisselingen van de seizoenen maakt dat het werk afwisselend en boeiend is. De dagen hebben een vaste en herkenbare structuur. Gezamenlijk drinken we koffie en lunchen samen in onze groepsruimte de Schaapskooi.

Onze dagbesteding voor volwassenen is geopend van maandag t/m zaterdag, van 8.30u tot 16.00u. Andere tijden in overleg mogelijk.
De groepssamenstelling varieert per dag, de ene deelnemer komt alle ochtenden, de ander 2 hele dagen. Ook hierin is maatwerk mogelijk.
Sinds september 2018 bieden we ook de mogelijkheid voor logeeropvang op woensdagavond voor volwassenen, senioren en jeugd.

Er is een geldige indicatie nodig om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding. Dat kan via de gemeentelijke toegang middels een WMO indicatie of via PGB.
Indien u daar hulp bij nodig heeft verwijzen wij u door naar een onafhankelijke Cliëntondersteuner van organisatie MEE. Kijk voor meer informatie op https://www.mee.nl/clientondersteuning

Ook is het mogelijk via een samenwerkingsverband met een andere (zorg)organisatie of op particuliere basis zorg af te nemen bij ons.