Al heel wat jaren bieden wij logeeropvang op onze zorgboerderij. Wij hebben plaats voor max. 12 logee’s per keer.
In de weekenden (vrijdag en zaterdag) bieden we logeeropvang voor de jeugd. Op woensdag en donderdag bieden we logeeropvang voor alle 3 de doelgroepen: jeugd, volwassenen en senioren. Zij zullen dan ook de avond in gezelschap van elkaar doorbrengen.

Het is een bewuste keuze om doordeweeks ook logeeropvang te bieden voor volwassenen en senioren. Juist daar waar de zorgboerderij wordt ingezet ter ontlasting van de mantelzorgers kan het heel prettig zijn als die ontlasting ook voor een nacht geboden wordt. Zeker als een deelnemer de dag ervoor en/of erna ook gebruik maakt van de zorgboerderij, heeft de mantelzorger helemaal de handen vrij, ook de avond.

Logeren wordt eigenlijk altijd ingezet naast dagbesteding. Meestal is dat aansluitend, de dag ervoor en/of erna. Er wordt dan gewerkt aan de persoonlijke doelen van een deelnemer. Die kunnen bijv. liggen op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Bij het logeren brengen we de avond in gezelschap van elkaar door in de woonkamer, de ruimte waar overdag de senioren zich bevinden. We eten gezamenlijk, doen een spelletje of kijken tv. Begeleiding ondersteunt de deelnemers in het naar bed gaan. We hebben de mogelijkheid om te kunnen douchen. Voor sommige deelnemers, zeker bij de jeugd, liggen op het gebied van douchen, wassen en uit- en aankleden soms leerdoelen waar tijdens logeermomenten aan gewerkt wordt. Bijv. voor meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid of in aanloop naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Bij het logeren is er altijd een slaapwacht in het gebouw aanwezig. Dit is een vast gezicht voor de deelnemers omdat het een begeleider van de groep betreft. Indien nodig mag hij/zij natuurlijk altijd wakker gemaakt worden.