De deelnemers kunnen via verschillende wegen gebruik maken van de mogelijkheden van de zorgboerderij.

  • We zijn aangesloten bij de Coöperatie Boer & Zorg. Dit maakt dat we rechtstreeks ZIN (Zorg In Natura) kunnen bieden. Men heeft dan wel een geldige indicatie vanuit de WMO of Jeugdwet nodig.
  • Er zijn deelnemers die vanuit een instelling hier komen. De zorgboerderij fungeert dan als het ware als onderaannemer. Vaak wordt dit begeleid door een jobcoach vanuit de instelling;
  • Met behulp van het PGB kan men rechtstreeks begeleiding inkopen.
  • Wij leveren ook zorg vanuit de WLZ.
  • Tot slot kan men ook op particuliere basis zorg ontvangen.

We staan ook open voor nieuwe samenwerkingen en zijn van mening dat we elkaar kunnen versterken!

Na aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek gepland worden met een medewerker.
Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over de zorgboerderij. Daarnaast wordt besproken wat de specifieke hulp/ begeleidingsvraag is en besproken of de Schurinkshoeve een geschikte plek zou kunnen zijn. Samen gaan we het bedrijf even over en maken kennis met de aanwezige deelnemers. Al met al willen we hiermee een duidelijk beeld geven wat we te bieden hebben.
Daarna kan men een dag of dagdeel meelopen en (indien indicatie rond is) starten op de zorgboerderij.