Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen,

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt.
Het kwaliteitssysteem wil zorgboeren ondersteunen ondersteunen bij het zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. De cliënt en de zorgpartners weten dan hoe de zorg en begeleiding eruit ziet op de zorgboerderij.
Ze kunnen dan bepalen of het aanbod past bij hun doelstellingen en wensen. De werkmap bestaat uit een lijst met onderwerpen waarbij de zorgboerderij moet beschrijven hoe deze door het bedrijf gerealiseerd zijn.
(bron www.landbouwzorg.nl)